449 kr kvar till fri frakt!

449 kr kvar till fri frakt!


VILLKOR FÖR DELNING OCH PUBLICERING AV INLÄGG

Vi älskar att du använder våra produkter som vi säljer på uropenn.com 

Vi gillar ditt inlägg och antagligen har du hamnat på denna sidan för att vi gärna vill ha din tillåtelse för att dela och använda ett av dina inlägg som du har gjort på t.ex. Instagram, Facebook, nyhetsbrev eller på vår hemsida. Med ”inlägg” menas t.ex. bilder, filmer, texter eller liknande material du har publicerat på Internet, nedan kallat (”Inlägg”).

Självklart kommer vi inte dela eller använda ditt inlägg utan att du vill det. Vi ber därför om ditt samtycke för att få dela, publicera och använda ditt inlägg. När det är möjligt inkluderar vi även ditt namn eller din bildtext vid användningen.

I detta dokumentet kan du läsa om hur du samtycker till vår delning och om vilka villkor som gäller för den.


1. SAMTYCKE

 1.1. Genom att använda hashtagen #YesUroPenn när du publicerar ett av dina Inlägg så accepterar du att följa de villkor som anges i denna policy, (”villkoren”).

 1.2. De här villkoren reglerar vår och din användning samt publicering av ditt Inlägg på Internet.

 1.3. Observera att vi har en separat personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter, den finner du i Integritetspolicyn.

 1.4. Eftersom Villkoren och vår separata personuppgiftspolicy utgör ett avtal mellan dig och Ur&Penn AB, organisationsnummer 556438-6950 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”Ur&Penn”,) är det viktigt att du läser igenom dem noggrant.


2. PUBLICERING AV BILDER M.M.

 2.1. Genom uppladdning eller publicering av ett Inlägg med hashtaggen #YesUroPenn ger du oss en global, royalty-fri, icke-exklusiv och evig licens att använda ditt Inlägg. Observera att du har rätt att återkalla ett samtycke avseende vår användning av ditt Inlägg. Återkallelse av samtycke ska ske skriftligen till någon av de adresser som anges nedan i villkoren.

 2.2. Du ger oss rätten att ändra, reproducera, kopiera, överföra och tillgängliggöra inlägget på det sätt vi finner lämpligt. Denna rätt innebär bl.a. att vi kan publicera inlägget i olika sociala medier, på uropenn.com (”Webbplatsen”), i nyhetsbrev eller reklam via e-post eller i övrigt använda inlägget för att marknadsföra Ur&Penn, Webbplatsen eller produkten i Inlägget.

 2.3. Licensen är icke-exklusiv, vilket betyder att du själv kan använda inlägget som du vill eller låta andra använda Inlägget. Licensen är fri från royalty, vilket innebär att vi inte är skyldiga dig något i samband med vårt användande av Inlägget.

 2.4. Om inlägget utgörs av en bild eller film där du själv är med i bilden eller filmen på så sätt att du kan utpekas så ger du oss även rätt att använda ditt namn och din bild i alla typer av reklamsammanhang, såsom vid publicering på t.ex. olika sociala medier eller på Webbplatsen.


3. DU GARANTERAR

3.1. Du garanterar att du äger eller innehar alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, hänförliga till inlägget och som är nödvändiga för att ge oss rättigheten att publicera inlägget, såsom beskrivet ovan.

 3.2. Du garanterar att inlägget inte gör intrång på annans rätt (du får t.ex. inte publicera oriktiga texter eller bilder du inte har upphovsrätten till).


4. SAMARBETE

4.1. Om du har fått t.ex. produkter eller liknande av oss i utbyte mot att du gör ett inlägg så har du ett samarbete med oss. Det är då viktigt att du vid publiceringen av inlägget anger att inlägget utgör ett samarbete med oss eller att Inlägget t.ex. utgör reklam för oss. Detta för att dina följare har rätt att veta när ett inlägg utgör reklam samt vem som står bakom den. Du ansvarar själv för att upplysa dina följare om detta.

 4.2. Om du redan har ett separat samarbetsavtal med oss följer vår rätt att publicera dina bilder av vårt samarbetsavtal.


5. ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1. Vi är inte ansvariga för de inlägg du publicerar på sociala medier. Du ansvarar själv för att du innehar alla rättigheter kopplade till inlägget och att Inlägget inte är olämpligt, stötande, gör intrång i tredje parts rätt eller strider mot lag.

 5.2. Vi ansvarar inte för att upplysa andra om vilka av dina inlägg som utgör reklam eller vem reklamen kommer ifrån.


6. KONTAKT

6.1. Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via e-post: [email protected]. Om du vill skicka ett brev till oss, kan du adressera det till Ur&Penn, Box 934, 194 29 Upplands Väsby, Sverige.

 

Detta block är inte aktiverat. Kontakta Vendre för att aktivera blocket